Конференції, круглі столи

Міжнародна конференція «Law, Justice and Development Week 2013», організована Світовим банком, 18-22 листопада 2013 , м. Вашингтон, США

Голова Правління Центру І. Запатріна взяла участь у конференції.

19 листопада в рамках конференції були організовані 3 сесії з питань публічно-приватного партнерства, серед обговорюваних питань були: ППП з малими приватними операторами: регулювання публічних послуг місцевими органами влади; удосконалення законодавчого керівництва UNCITRAL (UNCITRAL PFIPs Legislative Guide and Recommendations).

20-22 листопада експерти з питань публічно -приватного партнерства продовжили роботу з обговорення основних позицій з удосконалення законодавчого керівництва UNCITRAL (UNCITRAL PFIPs Legislative Guide and Recommendations) і розробки проекту модельного закону про ППП.

Друга міжнародна конференція Roads & Highways, 28-29 жовтня 2013 р., м. Куала Лумпур, Малайзія

Провідна тема конференції - модернізація дорожньої інфраструктури як драйвер економічного розвитку.

У конференції взяли участь представники публічної влади, приватного бізнесу та консультанти з країн Південно-Східної Азії, Океанії та Африки. 28 жовтня на пленарному засіданні виступила Голова Правління Центру І. Запатріна з доповіддю «Стимулювання економічного зростання шляхом розвитку проектів дорожньої інфраструктури».

3-й щорічний форум CEE PPP & Infrastructure, 6-17 жовтня 2013 р., м. Варшава, Польща

Конференція зібрала провідних міжнародних експертів та місцевих зацікавлених сторін для обговорення поточних проблем та можливостей для розвитку ППП в регіоні Центральної та Східної Європи.

Від України з доповіддю «Україна: виклики та можливості розвитку ППП та інфраструктури» виступив проф. Адам Прокопович, член Стратегічної ради Центру.

Детальніше

Український форум транспортної інфраструктури 2013, 15-16 жовтня 2013 р., Київ

Голова Правління Центру І. Запатріна виступила модератором сесії «Ресурси та інструменти реалізації програми модернізації транспортної інфраструктури. Що потрібно, щоб запрацювали проекти на основі державно-приватного партнерства?»

У сесії взяли участь представники компаній Clifford Chance LLC, Kulczyk Holding SA, ТОВ «Повітряні Ворота Північної Столиці», ЗАТ «Інститут Будпроект».

Круглий стіл «Публічно -приватне партнерство у сфері науки та інновацій» в рамках міжнародного науково - технічного форуму «Наука. Інновації. Технології - 2013», 15 жовтня 2013 р., Київ

Круглий стіл «Публічно -приватне партнерство у сфері науки та інновацій» в рамках міжнародного науково - технічного форуму «Наука. Інновації. Технології - 2013», 15 жовтня 2013 р., Київ

Організатори Круглого столу - Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства, Інститут правознавства Національного університету "Юридична академія України ім. Я. Мудрого".

На конференції виступили: заступник Голови агентства В. Івченко, академік НАН України Е. Лібанова , д.е.н, зав відділом Інституту економіки та прогнозування НАН України Л. Федулова, д.ю.н., проф, директор Інституту інтелектуальної власності НАПрН України Є. Орлюк, Голова Правління Центру, д.е.н. І. Запатріна, член Правління Центру, к.г.н. В. Олещенко, член Стратегічної ради Центру, к.ю.н. О. Сімсон та інші вчені.

Семінар для керівників юридичних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування м. Києва, 10 жовтня 2013 р., Київ

Член Правління Центру В. Олещенко виступив з лекцією на тему «Стан на перспективи удосконалення законодавчого забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства».

Конференція з питань виконання Європейської ландшафтної конвенції, 2-3 жовтня 2013 р., м. Сетіньє, Чорногорія

Член Правління Центру В. Олещенко виступив на конференції з доповіддю щодо правового регламентування ідентифікації ландшафтів України, зокрема й щодо ролі публічно-приватного партнерства при вирішення питань збереження та раціонального використання ландшафтів.

Круглий стіл з питань обговорення модельного закону про публічно-приватне партнерство для країн СНД, 9 жовтня 2013 р., м.Санкт Петербург, Російська Федерація

Організатори Круглого столу: Міжпарламентська Асамблея держав - учасниць СНД, Європейський банк реконструкції та розвитку. Голова Правління Центру І. Запатріна виступила з доповіддю на Круглому столі.

Програма

Конференція «Реалізація стратегічних інвестиційних проектів у ПЕК України – запорука сталого розвитку енергетичної галузі», 24 вересня 2013 р., Міжнародний виставковий центр, м. Київ

Голова Правління Центру І. Запатріна виступила із доповіддю «Міжнародний досвід впровадження сучасних механізмів інвестування».

Контакти

Адреса:

01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 305,

Телефон:

+380-44-286-34-63

Факс:

+380-44-286-34-63