Завдання та Місія

Місія:

Створення умов для реалізації  проектів загальнонаціонального та регіонального значення на засадах публічно-приватного партнерства, розвиток науково-методологічного, правового та організаційного забезпечення  у цій сфері.

 

Завданнями Центру є:

 • розвиток методологічного забезпечення реалізації проектів на засадах публічно-приватного партнерства, визначення пріоритетних напрямів та оптимальних форм участі приватного сектору у реалізації соціально значущих інфраструктурних проектів, оцінка показників їх ефективності;
 • надання послуг з розробки та супроводження інвестиційних та інноваційних проектів, які реалізуються у формі публічно-приватного партнерства, управління проектами, захист інтересів суб’єктів партнерства;
 • участь у формуванні громадської думки з питань місця і ролі держави, органів місцевого самоврядування та приватного сектору у реалізації соціально значущих проектів, а також відповідальності сторін у цій сфері;
 • інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення формування ринку проектів публічно-приватного партнерства, сприяння використанню на цьому ринку сучасних інформаційних, інноваційних технологій та досягнень науки;
 • узагальнення і розповсюдження в Україні досвіду реалізації проектів публічно-приватного партнерства у світі, формування відповідального ставлення бізнесу до додержання стратегічних інтересів держави та суспільства;
 • здійснення науково-дослідних, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, пов’язаних з доведенням наукових знань до стадії їх практичного використання при реалізації проектів публічно-приватного партнерства;
 • методичне та організаційне забезпечення, а також координація наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності у сфері публічно-приватного партнерства;
 • розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів, програм та проектів у сфері публічно-приватного партнерства, інновацій та інвестицій;
 • здійснення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів, програм і проектів щодо ефективності передбачених у них механізмів публічно-приватного партнерства;
 • наукове забезпечення нормотворчої діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері публічно-приватного партнерства, вивчення та узагальнення практики реалізації актів законодавства;
 • участь у підготовці наукових та професійних кадрів, підвищення їх кваліфікації у сфері публічно-приватного партнерства;
 • надання науково-методичної та інформаційної підтримки суб’єктам відносин у сфері публічно-приватного партнерства;
 • організацій конференцій, круглих столів, семінарів, навчальних заходів з питань публічно-приватного партнерства;
 • представництво у міжнародних організаціях з питань публічно-приватного партнерства, інвестиційної та інноваційної діяльності.
 

Контакти

Адреса:

01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 305,

Телефон:

+380-44-286-34-63

Факс:

+380-44-286-34-63