Наглядова рада

Шемшученко Юрій Сергійович, Голова Наглядової ради

image010


Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України, академік Академії правових наук України, єдиний у нашій державі правознавець — іноземний член Російської академії наук, дійсний член Міжнародної академії екологічного права (США), експерт Ради Європи з екологічного права, член міжнародного Постійного арбітражного суду (м. Гаага), інших наукових інституцій та організацій, заслужений діяч науки і техніки України (1995), лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2004).

Вищу освіту отримав на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Працював в органах прокуратури Сумщини. У 1966 р. вступив до аспірантури Інституту держави і права АН УРСР , де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора (1988).

Перу Ю. С. Шемшученка належать понад 800 наукових праць, зокрема близько 30 індивідуальних і колективних монографій, присвячених актуальним проблемам конституційного, адміністративного, екологічного й аграрного права, історії держави і права України. Загальновизнаний лідер української наукової школи права навколишнього середовища (екологічного права). Серія праць ученого — «Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища», «Юридична відповідальність у галузі охорони навколишнього середовища», «Місцеві Ради і охорона навколишнього середовища», «Правові проблеми екології» — отримала високу оцінку наукової громадськості. В 2005 р. побачив світ фундаментальний підручник «Екологічне право України. Академічний курс», підготовлений колективом науковців за редакцією Ю. С. Шемшученка та за його участі як провідного автора. Автор ідеї видання першої в Україні фундаментальної шеститомної «Юридичної енциклопедії» накладом 30 тис. примірників (1998—2004), за яку авторський колектив на чолі з Ю. С. Шемшученком отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. Ініціатор створення десятитомної праці «Антологія української юридичної думки» (2002—2005), співавтор цього видання і керівник редакційної колегії. В антології уперше зібрано і систематизовано кращі наукові праці українських правознавців за два з половиною століття, подано сучасні наукові розробки провідних правознавців України.

Ю. С. Шемшученко був членом Конституційної комісії і робочої групи з підготовки чинної Конституції України, брав участь у створенні багатьох проектів законів і кодексів: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про науку і наукову діяльність», «Про столицю України — місто-герой Київ», «Про мисливство і мисливське господарство», Екологічного та Земельного кодексів України. Протягом 10 років очолював Комісію з питань громадянства при Президенті України. Нині Юрій Сергійович — член президентської Комісії з реформування правоохоронних органів, науковий радник Голови Верховної Ради України.

Шемшученко Ю.С. у 1996 р. ініціював створення Київського університету права, який пізніше очолив. За десятиліття університет став авторитетним навчальним закладом європейського типу, спільно з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України він є унікальним навчально-науковим комплексом, який готує висококваліфікованих юристів на засадах Болонського процесу і національних традицій. Під керівництвом Юрія Сергійовича підготовлено близько 20 докторів і кандидатів юридичних наук, а сам Інститут став провідною юридичною науковою установою, що забезпечує розробку наукових засад державо- і правотворення в країні.

Ю. С. Шемшученко - організатор і перший голова найбільшої громадської юридичної організації — Спілки юристів України (1991—1993), сприяв діяльності Світового конгресу українських юристів. Був одним з організаторів Академії правових наук України, член її президії та академік-секретар відділення. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, почесними грамотами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, іншими державними нагородами.Кістерський Леонід Леонідович, член Наглядової ради

kisterskiy

Доктор економічних наук, професор, визнаний в світі фахівець у галузі міжнародних економічних відносин. Директор-засновник Інституту міжнародного ділового співробітництва (м. Київ). Член  міжнародної наукової ради з проблем ООН (Нью-Йорк), член спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій в Київському Інституті міжнародних відносин при Національному університеті імені Т.Г. Шевченко та Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України.

Працював радником з економічних питань в Секретаріаті Конференції ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), керував Національним центром реалізації міжнародної технічної допомоги Україні в ранзі міністра. Проводив дослідницьку роботу та викладав  у провідних наукових центрах та університетах – Інституті економіки НАН України та Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України,  Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана, Константському університеті (Німеччина), Браунському та Стенфордському університетах (США), Вищій Школі Бізнесу (Польща), результатом якої стали чисельні наукові праці та підручники.

В 1994 році Біографічною Спілкою США було присвоєно звання “Людина року” і нагороджено Золотою медаллю за видатні заслуги у розвитку суспільних наук; має Міжнародну нагороду та медаль Хуберта Хемфрі за значні досягнення у сфері політичних наук.

Автор більше 100 наукових праць, в тому числі 11 книжок та підручників, з питань міжнародних економічних відносин та міжнародних фінансів, що надруковані провідними видавництвами України, Швейцарії, Росії, США, Великобританії, Польщі, Німеччини та інших країн.
Почепцов Георгій Георгійович, член Наглядової ради

image011


Доктор філологічних наук, професор Національній академії державного управління і Маріупольського державного гуманітарного університету, заслужений журналіст України. Працював завідуючим кафедрою міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, керівником Управління стратегічних ініціатив Адміністрації Президента України. Автор більше п'ятдесяти книг, серед останніх: «Стратегічні війни» (2009 - на російській., 2009 - на естонській), «Глобальні проекти: конструювання майбутнього» (2009 - на українській), «Барабани пропаганди» (2009 - на естонській.), «Медіа: теорія масових комунікацій» (2008), «Комунікативний інжиніринг: теорія і практика» (2008), «Стратегічні комунікації» (2008).
 

Контакти

Адреса:

01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 305,

Телефон:

+380-44-286-34-63

Факс:

+380-44-286-34-63