Стратегічна рада

Стратегічна рада – консультативно-дорадчий орган Центру.

Стратегічна рада Центру створена з метою максимального залучення до діяльності Центру представників вітчизняних та зарубіжних ділових і наукових кіл, органів державної влади і місцевого самоврядування, громадськості для пошуку ефективних рішень по реалізації в Україні соціально значущих інфраструктурних проектів у формі публічно-приватного партнерства, надання цьому процесу прозорості і публічності.

Завданнями Стратегічної ради є:
- сприяння розвитку публічно-приватного партнерства в реалізації суспільно значущих інфраструктурних проектів в Україні;
- розвиток співпраці Центру з діловими і науковими організаціями, підприємцями, міжнародними організаціями і органами влади зарубіжних країн, органами місцевого самоврядування;
- обговорення з урахуванням вітчизняного і світового досвіду актуальних питань публічно-приватного партнерства, а також підготовка пропозицій по вдосконаленню відповідних механізмів, їх науковій обґрунтованості, розширенню сфер використання;
- обговорення проектів законів, загальнодержавних і державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища в контексті розвитку публічно-приватного партнерства; підготовка до них пропозицій;
- участь у формуванні громадської думки з питань місця і ролі держави, органів місцевого самоврядування і приватного сектора в реалізації проектів на принципах публічно-приватного партнерства;
- участь в організації і проведенні конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів Центру, залучення до участі в них ведучих учених і фахівців, представників громадськості, незалежних експертів.

Основною формою роботи Стратегічної ради служать його засідання, які проводиться не рідше, ніж раз на півроку.


Члени Стратегічної Ради

 

 

image024Лібанова Елла Марленівна,

Голова Стратегічної Ради


Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, академік НАН України. Академік-секретар Відділення економіки НАН України, член Державної комісії з питань стратегії економічного та соціального розвитку, голова Координаційної ради з проблем розвитку людського потенціалу, член секції соціальних і економічних наук Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, член Координаційного центру з питань здійснення пенсійної реформи, член редколегії таких журналів як "Україна: аспекти праці", "Економічне прогнозування", "Статистика України", "Людина і політика", "Соціальний захист"

 

 

 

image013Гончарук Владислав Володимирович
Директор Інституту колоїдної хімії та хімії води, академік НАН України, академік-секретар Відділення хімії НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України.

image017Єрмілов Сергій Федорович
Директор Інституту екології та проблем енергозбереження, в минулому двічі очолював Міністерство палива та енергетики України, Голова Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів України (2008-2010 рр.)

 

image019Карташов Євген Григорович
кандидат філософських наук ( 1983), дійсний член Транспортної академії України, Народний депутат України

 

 

image022Кучеренко Олексій Юрійович
Президент Всеукраїнської спілки власників житла України, кандидат соціологічних наук, Міністр з питань житлово-комунального господарства (2007-2010 рр.)

 

 

image026Максюта Анатолій Аркадієвич
Колишній Перший заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України

 

image029Полтерович Віктор Меєрович
Доктор економічних наук, академік Російської Академії наук, професор, перший проректор і голова Академічного Комітету Російської економічної школи, дійсний член (Fellow) Економетричного товариства, член Європейської Академії, завідуючий лабораторією математичної економіки ЦЕМІ РАН. Професор, перший проректор і голова Академічного комітету Російської Економічної Школи. Член редколегії журналів "Экономика и математические методы", "Экономическая наука современной России", "Журнал экономической теории", "Journal of Mathematical Economics", "Journal of Economic Behavior and Organization". Член Виконавчого комітету Міжнародної економічної асоціації (International Economic Association). Автор більш 175 наукових публікацій та монографій.


  

 

image032Удовиченко Володимир Петрович
 Мер м. Славутич, доктор економічних наук, Президент Клубу мерів України, Представник України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи,.

 

photo Ozymok Ірина Озимок
Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд

  

piltiay Пильтяй Олександр Володимирович
кандидат економічних наук, Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри фінансів

 

 

 
simson

Сімсон Ольга Едуардівна

Доцент Національного Університету "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого"

 

prokop

  Проф. Адам Прокопович 

  Директр Транспортного інноваційного центру (ЄС/Польща, США), Голова Ради

  директорів Центру аналізу в сфері транспорту та інфраструктури

 

 

 

Контакти

Адреса:

01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 305,

Телефон:

+380-44-286-34-63

Факс:

+380-44-286-34-63