Новини центру

всі новини »
П'ятниця, 24 вересня 2010

І. Запатріна виступила з доповіддю «Проблемні питання у застосування Закону України «Про державно-приватне партнерство» та шляхи їх вирішення»

Голова Правління Центру І. Запатріна виступила з доповіддю «Проблемні питання у застосування Закону України «Про державно-приватне партнерство» та шляхи їх вирішення» на семінарі «Правові аспекти державно-приватного партнерства та особливості його застосування на місцевому рівні», організованому Американською Торгівельною Палатою в Україні спільно с Міністерством економіки України.

детальніше

Четвер, 23 вересня 2010

Перше засідання Стратегічної ради УЦСРППП

23 вересня 2010 р.  у приміщенні Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26) відбулося перше засідання Стратегічної ради Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.
Засідання Стратегічної ради відкрив засновник Центру В.М. Геєць, який виступив з доповіддю «Партнерство держави, науки і бізнесу в модернізації економіки: світові тенденції та ситуація в Україні».
З доповіддю «Роль Центру у розвитку публічно-приватного партнерства в Україні: перші підсумки діяльності та завдання на 2010-2011 роки» виступила І.В. Запатріна (презентація).
В дискусії з розглянутих питань взяли участь академік НАН України, секретар секції економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Е. Лібанова, академік НАН України В. Гончарук, член Правління Центру, доктор юридичних наук І. Кучеренко, член Наглядової ради Центру, доктор економічних наук Л. Кістерський, члени Стратегічної ради О. Кучеренко, С. Єрмілов, Д. Швидченко.
За результатами обговорення з питань бачення Стратегічної Ради перспектив розвитку публічно-приватного партнерства в Україні та діяльності Центру були зроблені такі висновки:
- важливим на сучасному етапі розвитку публічно-приватного партнерства в Україні є розвиток наукової та методологічної бази, удосконалення законодавчої бази та адаптації широко застосованих механізмів ППП в Україні;
- в умовах сьогодення Україна ані методологічно, ані інституційно не готова до реалізації масштабних проектів на засадах ППП; водночас є перспективним розроблення та реалізація пілотних проектів у  невеликих містах, що дасть змогу відпрацювати прийнятні для застосування в Україні моделі й механізми ППП; найбільш актуальними сьогодні є проекти модернізації житлово-комунальної інфраструктури, зокрема, щодо переробки твердих побутових відходів, очищення стоків, забезпечення населення якісною питною водою, які мають важливий соціальний та екологічний ефект;
- наукове співтовариство має взяти активну участь у формуванні ідеології та методології в сфері ППП в Україні, забезпечити належну експертизу реалізації проектів на засадах ППП на всіх етапах їх реалізації, забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів у цій сфері.
Задля реалізації цих завдань вирішено:
- консолідувати зусилля членів Стратегічної ради та вивчити можливості щодо фінансового забезпечення науково-методологічного забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства в Україні,
- ініціювати проведення аналітичних досліджень у цій сфері у співробітництві з міжнародними організаціями;
- підтримати реалізацію за участю Центру пілотних проектів у Донецькій області та м. Миколаєві;
- залучити членів Стратегічної ради для підготовки до розгляду на засіданні Президії НАН України питань наукового забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства в Україні.
На засіданні Головою Стратегічної ради одноголосно обрано Е.М. Лібанову.
23 вересня 2010 р.  у приміщенні Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26) відбулося перше засідання Стратегічної ради Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.

детальніше

Середа, 22 вересня 2010

Центром сприяння розвитку публічно-приватного партнерства підписано меморандум про співробітництво з Донецькою обласною державною адміністрацією.

Метою співробітництва є сприяння соціально-економічному розвитку Донецької області, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування інфраструктурних об’єктів, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу, поліпшення навколишнього середовища.
Відповідно до меморандуму сторони домовилися співпрацювати у таких напрямах:
а) розвиток методологічних засад, науково-технічного та нормативно-правового забезпечення реалізації інфраструктурних проектів на засадах публічно-приватного партнерства;
б) узагальнення та розповсюдження успішного досвіду реалізації проектів публічно-приватного партнерства, проведення конференцій, семінарів, круглих столів, організація навчання з питань управління проектами публічно-приватного партнерства, проведення широких громадських обговорень з цих питань;
в) виявлення найбільш проблемних питань функціонування інфраструктурних об’єктів на території Донецької області, науково-технічне та методологічне супроводження проектів, що реалізуються на засадах публічно-приватного партнерства, створення конкурентного середовища у залученні приватного сектору, забезпечення публічності і прозорості цих процесів;
г) розбудова комплексної моделі підготовки та реалізації проектів розвитку комунальної інфраструктури Донецької області за рахунок залучення приватних інвесторів, а також коштів позик від іноземних держав та  банків, міжнародних фінансових організацій та інших фінансових і кредитних установ шляхом формування групи інвестиційних проектів;  запровадження єдиних уніфікованих процедур управління цими процесами.
Метою співробітництва є сприяння соціально-економічному розвитку Донецької області, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування інфраструктурних об’єктів, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу, поліпшення навколишнього середовища.

детальніше

Вівторок, 21 вересня 2010

У Міністерстві економіки відбулося друге засідання міжвідомчої робочої групи з питань розвитку державно-приватного партнерства в Україні

На засіданні розглядалися такі питання:

  • план-графік розробки та погодження нормативно-правових актів в рамках реалізації Закону України ”Про державно-приватне партнерство» та  визначення ролі департаменту інвестиційної та інноваційної політики Міністерства економіки в питаннях розвитку державно-приватного партнерства в Україні;
  • визначення ролі Держінвестицій в питаннях державно-приватного партнерства;
  • обговорення Концептуальних засад підготовки Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, підготовлених Українським центром сприяння розвитку публічно-приватного партнерства;
  • проведення  круглих столів та семінарів з питань державно-приватного партнерства.
П'ятниця, 17 вересня 2010

У Національній юридичній академії, м. Одеса, пройшли Рішельєвські академічні слухання

16-17 вересня 2010 р. у Національній юридичній академії, м. Одеса, пройшли Рішельєвські академічні слухання на тему «Модернізація державного управління, державної служби та кадрової політики».

детальніше

Середа, 01 вересня 2010

Відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань розвитку державно-приватного партнерства в Україні.

На засіданні розглянуто організаційні питання діяльності групи, зроблено аналіз норм Закону України «Про державно-приватне партнерство» та його ролі для реалізації суспільно значимих проектів  в Україні, визначені питання, які мають бути врегульовані для забезпечення реалізації зазначеного закону, та роль міжвідомчої робочої групи у їх вирішенні.

Вівторок, 31 серпня 2010

Голова Правління Центру І.Запатріна призначена заступником Голови міжвідомчої робочої групи з питань розвитку державно-приватного партнерства в Україні». До складу групи включено члена Правління Центру Кучеренко І.М.

Група створена наказом Міністерства економіки від 31.08.2010 № 1082 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розвитку державно-приватного партнерства в Україні» з метою  з  метою  координації діяльності щодо розвитку в Україні державно-приватного партнерства для реалізації суспільно значущих  інфраструктурних проектів на засадах взаємодії та зближення інтересів держави, наукових та громадських організацій, підприємницьких структур, територіальних громад, розвитку інституційного, нормативно-правового та науково-методологічного забезпечення у цій сфері, підтримки реалізації пілотних проектів та розповсюдження набутого досвіду. Головою Групи призначено першого заступника Міністра економіки України А.А. Максюту.

детальніше

Понеділок, 09 серпня 2010

Центром сприяння розвитку публічно-приватного партнерства підписано Меморандум про співробітництво з ТОВ „ЮрЕнергоКонсалтинг”.

Меморандумом передбачено співробітництво в сфері розвитку методологічних засад, науково-технічного та нормативно-правового забезпечення реалізації суспільно значимих проектів на засадах публічно-приватного партнерства, у тому числі з питань удосконалення системи державного регулювання на інфраструктурних ринках;  узагальнення та розповсюдження успішного досвіду реалізації проектів публічно-приватного партнерства, спільного проведення конференцій, семінарів, круглих столів, організації навчання з питань управління проектами публічно-приватного партнерства, проведення широких громадських обговорень з цих питань.
Меморандумом передбачено співробітництво в сфері розвитку методологічних засад, науково-технічного та нормативно-правового забезпечення реалізації суспільно значимих проектів на засадах публічно-приватного партнерства, у тому числі з питань удосконалення системи державного регулювання на інфраструктурних ринках;  узагальнення та розповсюдження успішного досвіду реалізації проектів публічно-приватного партнерства, спільного проведення конференцій, семінарів, круглих столів, організації навчання з питань управління проектами публічно-приватного партнерства, проведення широких громадських обговорень з цих питань.
Понеділок, 09 серпня 2010

Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства та Польській центр публічно-приватного партнерства підписали меморандум про спвробітництво

Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства та Польській центр публічно-приватного партнерства підписали меморандум про спвробітництво. Меморандумом передбачається співробітництво у таких сферах:

обмін інформацією та матеріалами з питань публічно-приватного партнерства (інформація про заходи, досвід реалізації проектів, нормативно-правове та методологічне забезпечення, посібники з організації бізнес-процесів та поліпшення ефективності управління компаніями);

детальніше

Середа, 04 серпня 2010

У ЦСРППП з’явився новий партнер у сфері енергетичного права

Центром сприяння розвитку публічно-приватного партнерства підписано Меморандум про співробітництво з Державним підприємством "Науково-дослідний центр енергетичного, ядерного та природоресурсного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України".

детальніше

Контакти

Адреса:

01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 305,

Телефон:

+380-44-286-34-63

Факс:

+380-44-286-34-63